زمینه‌های امور تجارت و شرکتها ازجمله‌:

1)ابطال اظهارنامه تجارتی

2) ابطال صورت جلسه مجمع عمومی (‌به صورت مالی و غیر مالی‌)

3)ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

4) ابطال صورت جلسه هیئت مدیره (‌به صورت مالی و غیر مالی‌)

5) ابطال ورقه اختراع

6) الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

7)انحلال شرکت یا موسسه

8) الزام به ثبت اختراع

9) مطالبه سهم الشرکه

10) منع خوانده از تولید و استفاده علائم تجاری مشابه علامت خواهان

درصورتی نیاز به مشاوره تلفنی یا انجام این خدمات با ما تماس بگیرید: ​

×