علامت تجاری یا برند ، نشان دهنده و معرفی کننده شرکت ها ، موسسات ، کارخانه ها و حتی افراد حقیقی و حقوقی هستند. این علامت های تجاری سبب ایجاد تمایز میان محصولات     شرکت ها و خدمات آن ها و همچنین افراد حقوقی و حقیقی از یکدیگر می شود. این برندها از زمانی که در اظهارنامه ثبت می شوند و به ثبت سازمان مالکیت معنوی می رسند ، به مدت ده سال اعتبار دارند. در صورتی که نسبت به تمدید برند اقدام نشود ، افراد دیگر می توانند آن را به ثبت برسانند.

از زمان پایان یافت تاریخ برند به مدت 6 ماه مهلت برای تمدید برند وجود دارد. به همین دلیل ، مالک برند باید قبل از اتمام این دوره نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

برای تمدید برند لازم است هزینه ای به صورت جداگانه پرداخت شود. پس از پرداخت هزینه ، شرکت موظف است جدیدترین و به روز ترین محصولات خود را طبقه بندی کند. این دسته بندی باید مطابق با آخرین تغییرات برندهای بین المللی انجام شود.  موضوع دسته بندی محصولات مطابق با طبقات و دسته های آن ها انتخاب می شود و سپس در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار با هزینه مالک برند ثبت می شود.

روال و مراحل تمدید برند و علامت تجاری مطابق با ثبت آن انجام می شود. برای تمدید علامت تجاری و برند ، موضوعاتی مشخص و تعیین می شوند که شامل موارد زیر هستند:

 • اسم ، نشانی ، علامت تجاری و تابعیت صاحب برند ذکر شود.
 • مشخصات وکیل در صورت لزوم ذکر شود.
 • نمونه برند در محل تعیین شده قرار می گیرد.
 • اجزای برند مانند رنگ یا حرف به عنوان علامت های اصلی مشخص می شود.
 • تاریخ قبلی ثبت برند ، شماره اظهارنامه و تاریخ جدید ثبت برند ، مشخص می شود.
 • دسته بندی موضوعات ، کالاها و خدمات برند مشخص می شود.
 • در صورتی که صاحب برند ، ادعای تقدم داشته باشد ، لازم است تاریخ ، شماره و محل ارائه اظهارنامه مشخص شود.

 

 • پس از اینکه مدارک لازم را تهیه کردید ، آن ها را به کارشناسان اداره مالکیت معنوی تحول دهید تا بررسی و تایید شوند. پس از تایید مدارک توسط اداره به مدت 30 روز به متقاضی فرصت داده می شود که مدارک خود را ارائه و هزینه های آن را پرداخت کند تا موضوع تمدید برند در روزنامه کثیرالانتشار آگهی شود.
 • در صورتی که متقاضی هزینه آن را پرداخت نکند ، تمدید برند به صورت خودکار منتفی می شود و متقاضی باید دوباره اقدام نماید. این امر در صورتی انجام می شود که با گذشت حق تقدم ثبت برند ، برند به وسیله شخص حقوقی یا حقیقی دیگر به ثبت نرسیده باشد.
 • در صورتی که شخصی نسبت به برند یا علامت تجاری خود اعتراضی داشته باشد ، به مدت حداکثر 30 روز فرصت دارد تا در روزنامه رسمی آگهی درج نماید.
 • از مدت تمدید برند ، مالک برند مجددا صاحب آن خواهد بود و به مدت 10 سال دیگر می تواند از علامت تجاری خود بر روی محصولات و خدمات خود استفاده کند. این حق به صاحب برند اختصاص دارد و هیچ شخص دیگری اجازه ندارد که از این برند بدون توافق صاحب برند استفاده کند.

مدارک مورد نیاز برای تمدید برند توسط افراد حقیقی

1-کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت

2-نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز

3-مهر و امضاء وکالتنامه

4_کپی گواهینامه علامت

مدارک تمدید برند

مدارک مورد نیاز برای تمدید برند توسط اشخاص حقوقی

1-کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضاء

2-کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات

3-نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات

4-کپی گواهینامه برند

با توجه به ماده 91 قانون ثبت علائم تجاری ، هنگام ارائه درخواست تمدید برند ، باید شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه به همراه طبقه کالاها و خدمات متعلق به آن برند و همچنین مشخصات و نام صاحب برند به صورت کامل در تقاضانامه ذکر شود.

برای تمدید علامت تجاری سعی کنید از طریق کارشناسان و متخصصان موسسه حقوقی این کار را انجام دهید. به این نکته توجه کنید که تمدید برند ، یک کار تخصصی و حرفه ای است و در صورت بروز اشتباه تبعات و نتایج جبران ناپذیری برای شما به وجود خواهد آورد.

نکات مهم در تمدید برند و علامت تجاری

همه افرادی که درخواست تمدید علامت تجاری را دارند ، لازم است به نکات زیر توجه کنند:

 • شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و برند خود را به همراه داشته باشند.
 • طبقه و دسته های مربوط به کالاها و خدمات خود را مشخص کنند و به ثبت برسانند.
 • نام و نشانی کامل خود و یا وکیل یا نماینده قانونی خود را به همراه داشته باشند.

زمانی درخواست تمدید برند یا علامت تجاری پذیرفته می شود که صاحب برند ، هزینه آن را پرداخت کرده باشد. اگر قصد تمدید علامت تجاری شرکت خود را دارید ، لازم است که محصولات و کالاهای خود را طبقه بندی کنید و مطابق با جدیدترین ویرایش های طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت کنید و سپس گواهی نامه تمدید برند را تحویل بگیرید.

نکته مهم این است که هزینه مربوط به ویرایش طبقه بندی های بین المللی از طریق انتشار اگهی در روزنامه رسمی و روزنامه های کثیرالانتشار مشخص می شود.

 تبصره ها و نکات مربوط به تمدید برند

مطابق با تبصره 3 قانون ثبت برند ، مالک می تواند درخواستی جدا برای کم کردن طبقات کالا و محصولات خود به ثبت برساند و بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر ، آن را به مرجع مربوطه ارائه دهد.

مرجع مربوطه ، پس از دریافت درخواست مالک برند ، آن را ثبت کرده و بر روی هرکدام از نسخه های درخواست تاریخ دریافت و شماره آن قید می شود. نسخه دوم درخواست ، پس از امضا و مهر ، به صورت رسید به درخواست کننده تحویل داده می شود.

تبصره 3 قانون ثبت برند
تبصره 3 قانون ثبت برند

شرایط ثبت برند در دفتر ثبت

مطابق با ماده 128 ثبت علامت در دفتر ثبت با رعایت موارد زیر انجام می شود:

 • نام و نشانی مالک برند ذکر شود.
 • نام نماینده قانونی یا وکیل صاحب برند نوشته شود.
 • نمونه علامت تجاری در محل مربوط به آن الصاق می شود.
 • اجزای علامت تجاری با رنگ صورتی که مشخص کننده ویژگی برند است ، مشخص می شود.
 • تاریخ و شماره ثبت اظهارنامه مشخص شود.
 • فهرست و طبقه بندی منظمی از محصولات و خدمات آن ارائه شود.
 • در صورت ایجاد تغییر در ثبت برند ، مقررات مربوط به تغییرات باید کاملا رعایت شود.
 • در صورتی که تغییری در علامت تجاری یا برند ، ایجاد نشده باشد ، نیاز به آگهی نمی باشد.
 • در صورتی که مدت اعتبار علامت تجاری یا برند ، منقضی شده باشد ، ثبت آن از سوی صاحب برند یا اشخاص دیگر انجام می شود.
 • در صورتی که اشخاصی ذینفع باشند ، در مدت سی روز پس از تاریخ نشر آگهی         می توانند اعتراض خود را ارائه دهند.
 • پس از تمدید علامت تجاری ، گواهی نامه تمدید ، مطابق با فرم صادر می شود و به صاحب برند داده می شود.
 • گواهی نامه تمدید برند شامل اطلاعات گواهی نامه اصلی و تغییرات لازم در آن انجام می شود .

نکات مهم و کلیدی در زمان  ارائه درخواست تمدید برند

مسئول ثبت علامت تجاری موظف است پس از دریافت درخواست متقاضی مبتنی بر تمدید برند ، مدارک او را بررسی کند و در صورت وجود نقص در مدارک ارائه شده ،آن را به اطلاع صاحب علامت تجاری برساند.  برای ثبت علامت تجاری این مراتب باید به ترتیب انجام شود:

 • بیان دقیق جزئیات علامت ثبت شده با ذکر رنگ و ویژگی‌های کامل
 • ارائه تاریخ و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ ثبت علامت تجاری
 • اعلام نام و نشانی دقیق صاحب علامت
 • اعلام نشانی نماینده قانونی صاحب علامت در صورت وجود
 • الصاق نمونه علامت اختصاصی ثبت شده
درخواست تمدید برند
درخواست تمدید برند

لازم است که متقاضی به مدت یک ماه پس از دریافت تایید کتبی درخواست تمدید علامت تجاری ، نسبت به پرداخت هزینه های آن اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه ، درخواست تمدید علامت تجاری به صورت کامل لغو می شود.

در صورتی که در مراحل تمدید برند ، تغییراتی به وجود بیاید ، این تغییرات باید در مراحل تمدید برند نیز انجام شود و پس از انجام تغییرات گواهی نامه تمدید علامت تجاری به مالکیت اصلی و صاحب برند داده شود.

امروزه بسیاری از افراد اطلاعات کاملی در زمینه ثبت و تمدید برند ندارند ، به همین دلیل ، بهتر است برای انجام این کار از شرکت های معتبر و افراد ماهر و متخصص در این زمینه کمک بگیرید. این شرکت ها به عنوان شرکت های کاملا تخصصی در زمینه ثبت تغییرات برند و علامت تجاری هستند که علاوه بر خدمات برند ، خدمات دیگری نیز به شما ارائه می دهند.

در صورتی که قصد دارید ، از خدمات ثبت برند ، تمدید برند و علامت تجاری مناسب و استاندارد در یک بستر مناسب استفاده کنید ، می توانید از این شرکت های معتبر کمک بگیرید. مشاوران و متخصصان ثبت برند ، در این زمینه کمک های شایانی به شما می نمایند تا بتوانید با مدیریت بهتری در زمان و هزینه اقدام به ثبت برند و تمدید علامت تجاری خود نمایید.

مدت اعتبار برند ثبت شده 10 سال می‌باشد و بعد از آن باید اقدام به تمدید برند تجاری کرد. صاحب برند موظف است تا شش ماه پس از پایان یافتن اعتبار‌، اقدام به تمدید آن کند‌.

مدارک مورد نیاز برای تمدید برند تجاری برای اشخاص حقیقی

1) کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت

2) نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز

3) مهر و امضای وکالتنامه

 مدارک مورد نیاز برای تمدید برند تجاری برای اشخاص حقوقی:

 1. ارائه روزنامه آخرین تغییرات اعضاء هیئت‌مدیره (دارندگان حق امضاء)
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیئت‌مدیره (دارندگان حق امضاء)
 3. ارائه اصل یا کپی گواهی ثبت علامت تجاری

درصورتی نیاز به مشاوره تلفنی یا انجام این خدمات با ما تماس بگیرید: ​

×