شما برای راه اندازی یک شرکت صددرصد باید مدارک و شرایط خاصی را در نظر بگیرید و توجه داشته باشید که در کشور ایران برای ثبت شرکت اصولاً قانون و روش خاصی وجود دارد که این قانون را عمدتا افراد به عنوان شرایط ثبت شرکت می‌شناسند. ثبت شرکت اصولا با سه گروه بندی خاص شما را مواجه می‌کند، شرکت های دولتی، شرکت‌های تجاری و شرکت‌های معدنی که هر کدام نحوه‌ثبت خاصی را می‌طلبد. در این مقاله سعی داریم شما را با شرایط و نحوه ثبت شرکت و هم چنین مدارکی که برای این گونه ثبت لازم است آشنا کنیم.

شما زمانی که شرکت خود را به صورت قانونی ثبت می‌کنید به راحتی می‌توانید از مزایای خاصی بهره مند شوید که این مزایا می‌تواند شامل دریافت کد کارگاهی شود که به وسیله این کد بیمه  تامین اجتماعی به افراد تعلق گیرد که صددرصد بیمه برای بسیاری از افرادی که به صورت کارمند و کارگر در یک شرکت مشغول به کار هستند یک موضوع بسیار مهم شمرده می‌شود. در هرصورت قانونی بودن و در در چهارچوب قانون هرگونه فعالیتی را انجام دادن ذهن افراد را از هرنوع دغدغه دور میکند و به راحتی میتواند منافع و مزایای خاصی را به وجود آورد.

شرکت به چه معناست ؟

شرکت به اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که به منظور اجرای اهداف تجاری و کسب سود پس از کسر هزینه های صورت گرفته می‌گویند. شرکت درواقع قرار‌دادی است بر مبنای آن شرکا سود حاصل از شرکت را بین خودشان تقسیم می‌کنند.

مفهوم شرکت در قانون

ماده 571 قانون مدنی شرکت را این گونه تعریف کرده است‌:

{‌شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه‌}

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت‌:

  1. معرفی حداقل دو نفر برای ثبت شرکت
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی
  3. آدرس و کد پستی
  4. انتخاب نام شرکت (توسط مشاورین ثبت درستکار)
  5. انتخاب نوع فعالیت شرکت (توسط مشاورین ثبت درستکار)
  6. تکمیل فرم اطلاعات لازم (توسط مشاورین ثبت درستکار)

ثبت انواع شرکت هارا بخوانید…

مدارک لازم برای ثبت شرکت
مدارک لازم برای ثبت شرکت

شرایط ثبت شرکت‌های تجاری

اصولاً قراردادی که چند نفر بین خود با توافقات خاصی آن را قبول می کنند را می توان به عنوان یک قرارداد شرکت تجاری در نظر گرفت و کاملاً طبیعی است که در هر فعالیت تجاری ممکن است سود و زیان های خاصی نیز به واسطه هرکدام از فعالیت و قراردادها رخ دهد که بر اساس توافقات انجام شده این و سود و زیان را باید به نسبت در سهم هر کدام از افراد در نظر گرفت. اما در قانون تجارت ایران شما شرکت‌های مختلف تجاری را باید با آن آشنایی داشته باشید، که این شرکت‌ها عبارتند از:

شرکت‌های سهامی خاص و عام که احتمالا نام آن را بسیار شنیده‌اید، شرکت‌هایی با مسئولیت محدود، شرکت‌های تضامنی، شرکت‌های مختلط غیرسهامی، شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سهامی، شرکت‌های نسبی که هرکدام از این شرکت‌های تجاری را باید با شرایط و مدارک خاصی به ثبت برسانید.

ثبت شرکت سهامی عام

برای شرایط ثبت شرکت در گروه شرکت‌های سهامی عام شما باید مدارک خاصی مانند:

اظهارنامه

اساسنامه شرکت

صورت‌جلسه مجمع عمومی

صورت‌جلسه هیئت مدیره

را هر کدام در دو نسخه تهیه نمایید. هم‌چنین شما باید یک آگهی خاص به‌عنوان دعوت مجمع موسسین را  در روزنامه به چاپ برسانید. که البته مدارک اصلی مدیران مانند فتوکپی شناسنامه نیز کاملا برای ثبت شرکت و مدارک مورد نیاز ضروری می‌باشد. اما در شرکت سهامی عام یک گواهی بانکی نیز لازم است که برای نشان دادن سرمایه شرکت جزء مدارک ‌مورد نیاز به حساب می‌آید. اما شما نباید مجوز از مراجع ذی‌صلاح را نیز برای ثبت شرکت سهامی عام از یاد ببرید.

ثبت شرکت سهامی عام

شرکت شرکت سهامی خاص

اما برای ثبت شرکت سهامی خاص شما باید همانند دو نسخه‌هایی که برای ثبت شرکت سهامی عام در نظر گرفته‌اید جهت ثبت شرکت سهامی خاص نیز در نظر بگیرید. که البته تحویل سند مالکیت که این سند باید اصل باشد و کپی آن به هیچ عنوان مورد قبول واقع نمی‌شود و هم‌چنین تحویل تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در کنار یک گواهی که بتواند ثابت کند هیچ کدام از افرادی که به عنوان هیئت مدیره در این شرکت مشغول به کار هستند سوء پیشینه‌ای ندارند جزء مدارک ضروری محسوب می‌شوند که البته افراد منتخب در هیئت مدیره نیز نباید به عنوان کارمند رسمی دولت شناخته شوند که برای این مورد نیز باید به تحویل اقرارنامه نیز دقت نمایید.

ثبت شرکت مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیز نسخه‌های مورد نظر در سهامی عام و خاص به اضافه تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و هم‌چنین فتوکپی شناسنامه تمامی شرکا و مدیران و البته تحویل مجوز کار از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد.

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی نیز تمام مدارک مورد نظر گفته شده به جزء صورت‌ جلسه مجمع عمومی موسسین، امضای مدیران، گواهی بانکی برای سرمایه شرکت و ارائه مجوز برای کار را برای مدارک مورد نیاز در ثبت شرکت تضامنی باید در اختیار داشته باشد.

ثبت شرکت تعاونی

توجه داشته باشید که برای ثبت شرکت تعاونی شما مانند سهامی خاص، عام، تضامنی و مسئولیت محدود نمی‌توانید مدارک خود را در دو نسخه ارائه دهید، که هر کدام در چهار نسخه و مدارکی مانند: اساسنامه، تحویل مجوز وزارت تعاون، یک رسید که بتواند پرداخت اتحادیه برای سرمایه را نیز مشخص کند، موافقت‌نامه برای تشکیل شرکت تعاونی و هم‌چنین صورت‌جلسه مجمع موسسین از جمله مدارک مهمی هستند، که شما برای ثبت شرکت تعاونی باید در شرایط ثبت شرکت به آن توجه نمایید.

ثبت شرکت تعاونی
ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت مختلط سهامی

اما مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی مقداری روند ساده‌تری نسبت به شرکت‌های قبلی دارد؛ چراکه شرکت‌نامه، اساسنامه و اسامی مدیران شرکت را شما در یک نسخه باید به عنوان مدارک مورد نیاز در کنار تعهد پرداخت کلیه سرمایه و پرداخت واقعی به امضای مدیر شرکت را برای ثبت شرکت مد نظر داشته باشید.

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی نیز مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی مورد نیاز است، به جز امضای مدیر شرکت برای تعهدات که در این ثبت این‌گونه شرکت مورد نیاز نمی‌باشد.

ثبت شرکت نسبی

اما ثبت شرکت نسبی را نیز می‌توانید با یک نسخه کامل از شرکت نامه و اساسنامه که البته نسخه اساسنامه ممکن است برای برخی از شرکت‌های نسبی وجود نداشته باشد را به عنوان مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در نظر بگیرید.

ثبت شرکت خارجی

در ثبت شرکت تجاری باید به شرکت‌های خارجی اشاره داشت، که شما مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت را باید اظهارنامه، اساسنامه و هم‌چنین اختیارنامه در کنار قرارداد قانونی برای ثبت شرکت خارجی را در نظر بگیرید؛ چرا که تابعیت شرکت نیز باید در اظهارنامه به طور کاملا صریح مشخص شده باشد

شرایط ثبت شرکت‌ معدنی

برای ثبت شرکت معدنی عمدتا باید اساسنامه، صورت‌جلسه مجمع عمومی موسسین؛ صورت‌جلسه هیئت مدیره را هرکدام در دو نسخه در نظر بگیرید. البته برای مدارک مورد نیاز دیگر شما باید گواهی جهت عدم هرگونه سو پیشینه و هرنوع خلاف اعضای هیئت مدیره را در کنار پرداخت سرمایه اولیه که شما قرار است برای شرکت مدنظر داشته باشید را ارائه دهید. البته نامه نمایندگی در کنار مجوز از سازمان در کنار مدارک شناسایی تمامی اعضای هیئت مدیره به علاوه مشخص کردن سه نفر سهامدار نیز از جمله مدارک مهم دیگر برای شرایط ثبت شرکت برای شرکت‌های معدنی می‌باشد.

اهمیت ثبت شرکت

شما زمانی که قصد داشته باشید با توجه به شرایط ثبت شرکت در ایران شرکت مورد نظر خود را ثبت نمایید، به راحتی این اختیار و قدرت را خواهید داشت تا با انواع شرکت‌های بزرگ، قدرتمند و هم‌چنین سرمایه‌گذارانی که می‌توانند در راستای موفقیت هر چه بیشتر شرکت شما نقش کلیدی داشته باشند وارد مراوده و مشارکت شوید و این‌گونه پلی را برای موفقیت هرچه بیشتر خود در نظر بگیرید.  همچنین ثبت رسمی شرکت باعث می‌شود تا شما قادر باشید در بازار رقابتی به راحتی اعتماد مشتریان خود را جلب کرده و حتی در بسیاری از کسب و کارهای آنلاین و اینترنتی نقش پررنگی را ایفا کنید. نکته مهم دیگر برای ثبت شرکت شاید توجه به این نکته باشد، که تمامی فعالیت‌های شرکت شما در هر زمینه‌ای به راحتی در چارچوب قانون شناخته می‌شود که صددرصد این نکته مهم می‌تواند برای سود و زیان شرکت شما بسیار کلیدی عمل کند؛ چرا که تمامی قراردادهایی که در شرکت منعقد می‌گردد قراردادهای رسمی هستند که در صورت هرگونه مشکل و اختلاف به راحتی می‌توانید به واسطه پیگیری‌های قانونی به نتیجه برسید. البته شرکت در تمامی مزایده، مناقصه و فعالیت‌های این‌چنینی را نیز باید هنگامی‌که شرکت شما به شکل رسمی ثبت شده است را در نظر بگیرید.

کلام آخر

توجه داشته باشید که برای اطلاع از شرایط ثبت شرکت لازم نیست که مراحل و شرایط سختی را در نظر بگیرید به این دلیل که، ثبت شرکت در ایران به هیچ عنوان مراحل و روند خاص و پیچیده‌ای ندارد و شما به راحتی با مشخص کردن مدارک بسیار ساده‌ای که گفته شد، هم‌چنین توجه به نوع شرکت و افرادی که قرار است در شرکت در فعالیت‌های تجاری سهیم باشند،  البته تعداد افراد هر کدام از جمله شرایطی هستند که برای ثبت شرکت لازم و ضروری به حساب می‌آید. برای ثبت هر کدام از شرکت‌ها بدون شک باید یک آگهی خاص در روزنامه رسمی کشور به ثبت برسد که در این آگهی عنوان می‌شود شرکت مورد نظر به تازگی به ثبت رسیده است و تا قبل از آن هیچ گونه ثبت و رسمیتی نداشته است. حتی قبل از ثبت شرکت شما باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که موضوع شرکت شما در حول و محور چه موضوعی قرار است فعالیت خود را شروع و ادامه دهد؛ چرا که اظهارنامه، اساسنامه، صورت‌جلسه و تمامی مجوزها به صورت کاملا فرمالیته از جمله مدارکی هستند که برای بسیاری از شرکت‌ها این مدارک لازم و ضروری به حساب می‌آید. به همین دلیل شما برای ثبت شرکت خود نیاز نیست که مدارک بسیار خاص و یا هزینه بالایی را در نظر بگیرید.

 

درصورتی نیاز به مشاوره تلفنی یا انجام این خدمات با ما تماس بگیرید: ​

×