استعلام برند

پیش ازاقدام برای ثبت برند مورد نظر الزامی است که از برند کسب کار شما استعلام برند گرفته شود. استعلام برند تجاری یکی از مهمترین کارها قبل از ثبت برند است‌، تا این اطمینان حاصل گردد که برند مذکور قبل از این در ایران و سایر کشورها ثبت گردیده یا برندی تحت این عنوان ثبت نگردیده است. استعلام صحیح برند به شما کمک می‌کند تا در شرایط واقعی‌، میزان و درصد موفقیت ثبت شدن برند و علامت تجاری مورد نظرتان را تخمین بزنید.

درصورتی نیاز به مشاوره تلفنی یا انجام این خدمات با ما تماس بگیرید: ​

×