اصطلاح اختراع به طور کلی به معنی راه حل جدید و نو‌آورانه برای یک مشکل فنی است  اختراع یعنی انچه که در فن یا صنعت  قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد .

روش‌های ثبت اختراع :

 1. روش اظهاری
 2. روش تحقیقی

که در کشور ما ثبت اختراع به روش نخست صورت میگیرد .

 

مدارک لازم جهت ثبت اختراع :

 

 1. اظهار نامه اختراع
 2. توصیف اختراع
 3. مشکل فنی و بیان اهداف
 4. شرح وضعیت دانش پیشین و سابقه‌ی پیشرفت‌هایی که در ارتباط با اختراع ادعایی وجود دارد
 5. ارائه راه حل برای مشکل فنی موجود همراه با شرح دقیق
 6. توضیح اشکال، نقشه و نمودار‌ها
 7. بیان واضح و دقیق مزایای اختراع ادعایی
 8. ذکر صریح کاربرد
 9. توضیح حداقل یک روش اجرایی برای به کار گیری اختراع

درصورتی نیاز به مشاوره تلفنی یا انجام این خدمات با ما تماس بگیرید: ​

×