شرکت به چه معناست ؟

ثبت شرکت

قبل از این که درباره ثبت انواع شرکت صحبت کنیم بهتر است که شرکت را تعریف کنیم، شرکت به اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی گفته می‌شود که به منظور اجرای اهداف تجاری و کسب سود پس از کسر هزینه های صورت گرفته می‌گویند. شرکت درواقع قرار‌دادی است بر مبنای آن شرکا سود حاصل از شرکت را بین خودشان تقسیم می‌کنند.

مفهوم شرکت در قانون

ماده 571 قانون مدنی شرکت را این گونه تعریف کرده است‌:

{‌شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه‌}

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت:

  1. معرفی حداقل دو نفر برای ثبت شرکت
  2. کپی شناسنامه و کارت ملی
  3. آدرس و کد پستی
  4. انتخاب نام شرکت (توسط مشاورین ثبت درستکار)
  5. انتخاب نوع فعالیت شرکت (توسط مشاورین ثبت درستکار)
  6. تکمیل فرم اطلاعات لازم (توسط مشاورین ثبت درستکار)

ثبت انواع شرکت

شرکت سهامی‌:

شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سهام آنهاست و تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

 

شرکت با مسئولیت محدود:

طبق قانون تجارت این شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است و مسئولیت آنها محدود به سرمایه آنهاست.

 

شرکت تضامنی:

مسئولیت شرکت تضامنی برای انجام امور تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و در صورت بروز مشکل اموال شرکت برای پرداخت دیون شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت کلیه تعهدات و دیون شرکت می باشند.

شرکت مختلط سهامی:

این گونه شرکت دارای یک یا چند شریک‌، ضامن و یک عده شرکای سهامی می‌باشد‌.

منظور از شرکای سهامی شرکایی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها به میزان سرمایه آنها است.

در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

شرکت مختلط غیر سهامی:

این گونه شرکت بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شوند.

شریک با مسئولیت محدود، مسئولیت او فقط به میزان سرمایه او است.

شرکت نسبی:

در شرکت نسبی مسئولیت هر یک از شرکا به اندازه سرمایه آنهاست.

شرکت نسبی با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکا تشکیل شده و فعالیت می‌کنند.

 

شرکت تعاونی:

شرکت‌های تعاونی بر اساس هدفی که دارند به دو دسته تقسیم می‌شوند‌:

  1. شرکت‌های تعاونی تولیدی
  2. شرکت‌های تعاونی توزیع

در شرکت‌های تعاونی افرادی که تناسبی مشابه یا هم صنف دارند (مثلا همسایه، دوست، خویشاوند هستند) برای دستیابی به منافع مشترک گرد هم می‌آیند.

شرکت تعاونی تولیدی:

شرکت تعاونی تولیدی به منظور اشتغال زایی در امور‌هایی کشاورزی‌، صنعت‌، معدن و‌…  فعالیت می‌کنند.

شرکت تعاونی توزیعی‌:

شرکت تعاونی توزیعی در امور مربوط به تهیه و توزیع کالا‌، مسکن و‌… فعالیت می‌نماید‌.

 

مراحل تاسیس شرکت:

قدم اول: پیدا کردن شریک خوب

قدم دوم: ثبت‌نام در سامانه

قدم سوم: انتخاب نام مناسب در شرکت

قدم چهارم: مشخص کردن مدت و موضوع فعالیت شرکت

قدم پنجم: مشخص بودن آدرس شرکت

قدم ششم: مشخص کردن سرمایه‌ی اولیه

قدم هفتم: وارد کردن نام شرکا به همراه مشخصات

قدم هشتم: مشخص کردن سمت اشخاص

قدم نهم: وارد کردن سهام اشخاص

قدم دهم: مشخص کردن ارتباط بین اشخاص

قدم یازدهم: ثبت شعب شرکت

قدم دوازدهم: انتخاب روزنامه سالی/ مالی

قدم سیزدهم: وارد کردن متن صورت جلسه

قدم چهاردهم: اظهار‌نامه/ تقاضا‌نامه

قدم پانزدهم: تکمیل اساس‌نامه

قدم شانزدهم: تکمیل شرکت‌نامه

قدم هفدهم: تکمیل خلاصه اظهار‌نامه/ تقاضا‌‌نامه

قدم هجدهم: تکمیل مدارک

قدم پایانی: پست کردن مدارک

درصورتی نیاز به مشاوره تلفنی یا انجام این خدمات با ما تماس بگیرید: ​

×