خدمات حقوقی که در شرکت درستکار ارائه می‌شود در زمینه های اسناد و امور ثبتی و امور تجارت و شرکتها  می‌باشد.

اسناد و امور ثبتی‌:

اسناد امور ثبتی در زمینه‌های متعدد هستند و زیر شاخه‌های مختلفی دارند که از جمله‌:

1) ابطال ثبت و سلب تابعیت

2)اعتراض به تصمیم واحد ثبتی

3) اعتراض به ثبت

4)اعتراض به عملیات ثبتی

5)ابطال سند (هر دو صورت مالی و غیر مالی‌)

امور حقوقی مربوط به اسناد ثبتی
امور حقوقی مربوط به اسناد ثبتی

امور تجارت و شرکت ها‌

زمینه‌های امور تجارت و شرکتها ازجمله‌:

1)ابطال اظهارنامه تجارتی

2) ابطال صورت جلسه مجمع عمومی (‌به صورت مالی و غیر مالی‌)

3)ابطال صورتجلسه افزایش سرمایه

4) ابطال صورت جلسه هیئت مدیره (‌به صورت مالی و غیر مالی‌)

5) ابطال ورقه اختراع

6) الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

7)انحلال شرکت یا موسسه

8) الزام به ثبت اختراع

9) مطالبه سهم الشرکه

10) منع خوانده از تولید و استفاده علائم تجاری مشابه علامت خواهان

درصورتی نیاز به مشاوره تلفنی یا انجام این خدمات با ما تماس بگیرید: ​

×